26/06/18

Casa Hamlet

O grupo de teatro coruñés visitou o IES Elviña, poñendo en escena o espectáculo Venecia Dies para conmemorar a Semana do libro. O espectáculo consta de diversas piezas breves de distintos autores (W. Shakespeare, A. Cunqueiro, E.A. Poe...), é foi representado excepcionalmente para o alumnado de  4º de ESO do centro.

Tras a representación, houbo  un coloquio cos actores aos que o alumnado fixo preguntas arredor deste difícil oficio.