21/01/12

ATILA EN GALICIA"Moitas veces os mártires crean mundos que os herois nin tansiquera son capaces de concebir. E na miña Terra complirase a vontade dos mártires." Castelao.

Esto é o que escribiu Castelao, no seu libro Atila en Galiza pulicado en 1937, lonxe de Galicia, un ano despois de estalar a Guerra Civil Española. Unha época na que en Galicia toda vida política e cultural atópabase paralizada. Neste tempo todas aquelas persoas de pensamento nacionalista ou unidos ó mundo da cultura galega son exiliados como é o caso de Castelao e moitos máis, os cales continuan a recuperación do galego aló.


El, neste libro representa o que estaba a suceder durante a ditadura, toda a represión a que esta sometido o país. Chamoume a atención sinceramente, xa que cunha imaxe e só unhas poucas palabras, danolo a ver de forma máis cercana. Disfrutade, das imaxes e reflexionade sobre elas neste enlace.
Isabel 4º A