15/11/14

UN LIBRO CHEO DE HISTORIAS SORPRENDENTES


O caso mais extraño do detective Marschen es del autor Frias Conde, Xavier y trata de
Este libro non conta unha historia, senón moitas historias. Hainas fantásticas e outras non tanto. Poderedes atopar de fantasmas, de homes que se converten en bólas inzadas, de androides, de hecatombes nucleares aparentes, de seres máxicos aínda que tímidos? cada historia é diferente, mais todas teñen un final sorprendente. Non o acreditas? Pois entón colle o libro e le nel.