18/05/13

CREADOR DO TEATRO PROFESIONAL GALEGO

Este ano o día das Letras Galegas foi adicado a un home moi recoñecido non só no ámbito literario. Adicousae a Roberto Vidal Bolaño, actor, escritor e director de numerosas novelas e obras teatrais.Naceu na capital galega o 31 de Xullo de 1950. Con doce anos, traballaba como repartidor de recambios de coche e traballou tamén na banca, a ta que a súa verdadeira vocación saíu ó exterior. Non destacou unicamente pola súa mestría á hora de poñerse a escribir, senón que o teatro estivo moi presente ao longo da súa vida. Era un home comprometido e adicado. Como escritor gañou numerosos premios como o Eixo Atlántico. Foi un dos creadores do teatro profesional galego e publicou numerosas obras teatrais.

Sonarábos por exemplo o "Grupo Antroido"creado en 1975, e a súa compañia teatral "Teatro do Aqui".


Algunhas das súas obras máis coñecidas son : Salomé, Doentes, Días sen Gloria..
Morreu o 14 de Setembro de 2002 dando fin a súa vida artística e deixándonos grandes momentos..


 Elena Veiga