06/05/15"Non hai literaturas menores, hai obras e autores maiores e menores. E algún mérito terá a literatura infantil e xuvenil se consegue crear lectores e que eses rapaces que medran con eses títulos logo de adultos sigan a ler en galego"

Na entrevista que lle fai César Lorenzo Gil en Biosbardia o autor confesa que “escribir deixou de ser imprescindible " para el.