05/12/11

O laboratorio do doutor Nogueira

   Este libro foi publicado no ano 2003, por Agustín Fernández Paz, pedagogo e escritor galego. Caracterízase pola cantidade de obras que ten, máis de 50, polas que recibíu abondos galardóns. El é unha das persoas máis recoñecidas a nivel lilerario, en Galicia.
              
   O doutor Nogueira é un científico millonario que oculta a súa verdadeira identidade. El vive entregado a loitar  contra os problemas que impiden a felicidade dos humanos. Dende o seu laboratorio secreto, idea e fai remedios para distintos tipo de problemas, pero en vez de facer o efecto que el quería provocan o caos entre a poboación. Esta obra é unha narración que contén humor e ironía, que ademáis nos ofrece unha crítica sobre a sociedade actual.
      
  Persoalmente este libro extrañoume moito, xa que eu pensaba que ía ser menos ameno do que me resultou. O   principal rasgo da obra é o humor e sorpresa que trata. Creo que moita xente se tiña que animar a lelo xa que de seguro que vía as cousas de maneira diferente.

: 4ºA, LER, Manuel